český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Separačný sprej na plasty – DEMOPLAST 780 HT – iBiotec – Tec Industries

PROTIPRIĽNAVÝ A MAZACÍ SEPARAČNÝ PRÍPRAVOK

BEZ SILIKÓNU

NA ELASTOMÉRY, TERMOPLASTY, TERMOSETY, KOMPOZITY

ŠPECIÁLNE NA PORÉZNE, ZAŤAŽENÉ MATERIÁLY, S EFEKTOM LAMINÁCIE MATERIÁLU

PROTI PRIĽNAVOSTI NA HORÚCE FORMY, ZLOŽITÉ SÚČIASTKY

MOŽNO NÁSLEDNE NATIERAŤ, ZVÁRAŤ A VYKONÁVAŤ AKÚKOĽVEK POVRCHOVÚ ÚPRAVU

 

 

   

 

 

 

 

Všetky následné náterové práce, chemická úprava povrchu, polepovanie, zdobenie alebo pokovovanie.      

 

Vhodné na všetky plasty vrátane priesvitných alebo plnených

 

Umožňuje odstraňovať všetky stopy, hrany, vzhľad pomarančovej kôry

 

Dodáva povrchu pohľadových súčiastok výnimočný vzhľad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nehorľavý hnací plyn zaručene bez fluórovaných uhľovodíkov (HFC) so skleníkovým efektom“

 

        Sprej 650 ml

Vysokoúčinný separačný prípravok bez silikónu. Schválené NSF pre styk s potravinami na vytláčanie, fúkanie, pre kompozity. Klzné činidlo. Čisté mazivo. separačný prípravok, činidlo na vyberanie z foriem, proti priľnavosti, tekutý separačný prípravok, separačný prípravok styk s potravinami, separačný prípravok plast, separačný prípravok vstrekovanie vyfukovaním, separačný sprej, sprej na vyberanie z foriem, sprej proti priľnavosti, separačný sprej styk s potravinami, separačný sprej plast, separačný sprej vstrekovanie vyfukovaním, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok kompozity, separačný prípravok zlievarne stratený vosk, separačný prípravok drevo. Separačný prípravok bez silikónu v tlakovej nádobe. Separačný sprej bez silikónu. Dodávatelia separačných prípravkov. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia činidiel na vyberanie z foriem. Výrobcovia činidiel na vyberanie z foriem. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vytláčanie vyfukovaním. Separačný prípravok na styk s potravinami. Separačný prípravok polyuretán. Separačný prípravok polyuretánová pena. Separačný prípravok polyester. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu

 

Nádoba 20 L

  

Vysokoúčinný separačný prípravok bez silikónu. Schválené NSF pre styk s potravinami na vytláčanie, fúkanie, pre kompozity. Klzné činidlo. Čisté mazivo. separačný prípravok, činidlo na vyberanie z foriem, proti priľnavosti, tekutý separačný prípravok, separačný prípravok styk s potravinami, separačný prípravok plast, separačný prípravok vstrekovanie vyfukovaním, separačný sprej, sprej na vyberanie z foriem, sprej proti priľnavosti, separačný sprej styk s potravinami, separačný sprej plast, separačný sprej vstrekovanie vyfukovaním, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok kompozity, separačný prípravok zlievarne stratený vosk, separačný prípravok drevo. Separačný prípravok bez silikónu v tlakovej nádobe. Separačný sprej bez silikónu. Dodávatelia separačných prípravkov. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia činidiel na vyberanie z foriem. Výrobcovia činidiel na vyberanie z foriem. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vytláčanie vyfukovaním. Separačný prípravok na styk s potravinami. Separačný prípravok polyuretán. Separačný prípravok polyuretánová pena. Separačný prípravok polyester. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

 

 

 

 

   

Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Je v súlade s postupom alebo metódou HACCP

Analýza rizík, Kritické body na ich zvládnutie

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategória NSF: 

Mazivo H1: možno používať v oblasti výroby potravín. Použiteľné ako protikorózne činidlo, proti priľnavosti spojov na uzáveroch nádob, ako mazivo na zariadenia umiestnené v oblastiach s možným stykom s potravinami.

 

 

 

Vysokoúčinný separačný prípravok bez silikónu. Schválené NSF pre styk s potravinami na vytláčanie, fúkanie, pre kompozity. Klzné činidlo. Čisté mazivo. separačný prípravok, činidlo na vyberanie z foriem, proti priľnavosti, tekutý separačný prípravok, separačný prípravok styk s potravinami, separačný prípravok plast, separačný prípravok vstrekovanie vyfukovaním, separačný sprej, sprej na vyberanie z foriem, sprej proti priľnavosti, separačný sprej styk s potravinami, separačný sprej plast, separačný sprej vstrekovanie vyfukovaním, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok kompozity, separačný prípravok zlievarne stratený vosk, separačný prípravok drevo. Separačný prípravok bez silikónu v tlakovej nádobe. Separačný sprej bez silikónu. Dodávatelia separačných prípravkov. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia činidiel na vyberanie z foriem. Výrobcovia činidiel na vyberanie z foriem. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vytláčanie vyfukovaním. Separačný prípravok na styk s potravinami. Separačný prípravok polyuretán. Separačný prípravok polyuretánová pena. Separačný prípravok polyester. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu

 Vyberanie z foriem, vytláčanie, fúkanie trubiek zložitých tvarov

z poly-alfa-olefínov

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE