český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Separační sprej na plasty – DEMOPLAST 780 HT – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/04/06 15:18

PROTIPŘILNAVÝ A MAZACÍ SEPARAČNÍ PŘÍPRAVEK

BEZ SILIKONU

NA ELASTOMERY, TERMOPLASTY, TERMOSETY, KOMPOZITY

SPECIÁLNĚ NA PORÉZNÍ, PLNĚNÉ MATERIÁLY, S EFEKTEM LAMINACE MATERIÁLU

PROTI PŘILNAVOSTI NA HORKÉ FORMY, SLOŽITÉ SOUČÁSTKY

LZE NÁSLEDNĚ NATÍRAT, SVAŘOVAT A PROVÁDĚT JAKOUKOLIV POVRCHOVOU ÚPRAVU

 

 

POPIS

Separační přípravek na plasty speciálně určený pro horké jednotky.
Víceúčelový přípravek určený na obtížné operace vyjímání z forem místo silikonů.
Umožňuje veškeré pozdější nátěry barvami, sítotiskem nebo jakékoliv zdobení.
Přípravek je bezbarvý, bez zápachu, mimořádně účinný proti přilnavosti na rozhraních.
Lze ho také používat jako mazivo v čistém prostředí, ale také pro lisování, hydroizolaci, leštění povrchů, nebo jako přípravek proti přilnavosti odstřiků při svařování.
Lze použít na veškeré materiály jako ocel, plasty, elastomery, ale také na dřevo.
Je možné jej používat i jako reaktivační činidlo povrchů na vstřebání účinků silikonů před nátěrem.
Zaručeně neobsahuje fluorované uhlovodíky (CFC), T111, dichlormethan, tetrachlorethylen, trichlorethylen.
Také neobsahuje benzen ani aromatické látky.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Vstřikování plastů, ošetření horkých forem

2D a 3D vytlačování a foukání proti přilnavosti složitých forem

Vyjímání polymerů, termosetů a termoplastů, včetně elastomerů, z forem

Ošetření lisovacích desek v papírnách, při výrobě kartonů, dřeva, abrazivních celulózových vláken, recyklovaných výrobků.

Kluzné činidlo pro kůže na jádrech z PU pěny, automobilový průmysl.

Proti přilnavosti při pěnění polyuretanem.

Přípravek proti přilnavosti na odlévání do forem, hliník, ZamaK, olovo.

Vyjímání porézních materiálů s obsahem minerálů z forem.

Ošetření jaderníků ve slévárnách pro lití pod tlakem.

Mazání vodítek, vysokorychlostních dopravníků v zemědělském a potravinářském průmyslu.

Ošetření ořezávacích strojů, tvarovacích nástrojů na výrobu blistrů, skořepin.

Vysokorychlostní nanášení PE fólií.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

 kapalina

-

Barva Saybolt

NF M 07.003

ASTM D 156

+10

kotace

Zápach

Čichový vjem

Bez zápachu

-

Měrná hustota při 20°C

ISO 12.155

794

g/l

Provozní teploty

-

-40°C +200°C

-

Povrchové napětí při 20 °C

ISO 6297

25,8

Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNÉ SLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Kinematická viskozita při 25 °C

NF EN 3104

1300

mm2/sec

Bod samovznícení

ASTM E 659

< 270

°C

číslo kyselosti

ISO 6618

0,0

mg/(KOH)/l

Obsah sulfátového popela

NFT 60 144

0,0

%

Obsah nečistot více než 5µ

FTMS 791 3005

0

nb/ml

Kompatibilita elastomerů

Rozměrová stálost 168 h při 40 °C

 

FTM 791

 

méně než 0,1

 

%

Vlastnosti z hlediska životního prostředí

Bioakumulace rozdělovací index

Oktanol/voda

 

OECD 107

 

méně než 3

 

log kOW

Klasifikace nebezpečnosti pro vodu

WGK

třída 1 bez nebezpečnosti

pro vodu

klasifikace

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

BALENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    „Nehořlavý hnací plyn zaručeně bez fluorovaných uhlovodíků (HFC) se skleníkovým efektem“

 

        Sprej 650 ml

Vysoce účinný separační přípravek bez silikonu. Schváleno NSF pro styk s potravinami na vytlačování, foukání, pro kompozity. Kluzné činidlo. Čisté mazivo. separační přípravek, činidlo na vyjímání z forem, proti přilnavosti, tekutý separační přípravek, separační přípravek styk s potravinami, separační přípravek plast, separační přípravek vstřikování foukání, separační sprej, sprej na vyjímání z forem, sprej proti přilnavosti, separační sprej styk s potravinami, separační sprej plast, separační sprej vstřikování foukání, separační přípravek bez silikonu, separační přípravek kompozity, separační přípravek slévárny ztracený vosk, separační přípravek dřevo. Separační přípravek bez silikonu v tlakové nádobě. Separační sprej bez silikonu. Dodavatelé separačních přípravků. Výrobci separačních přípravků. Dodavatelé činidel na vyjímání z forem. Výrobci činidel na vyjímání z forem. Činidlo na vyjímání z forem. Separační přípravek vytlačování foukání. Separační přípravek pro styk s potravinami. Separační přípravek polyuretan. Separační přípravek polyuretanová pěna. Separační přípravek polyester. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

Kanystr 20 L

  

Vysoce účinný separační přípravek bez silikonu. Schváleno NSF pro styk s potravinami na vytlačování, foukání, pro kompozity. Kluzné činidlo. Čisté mazivo. separační přípravek, činidlo na vyjímání z forem, proti přilnavosti, tekutý separační přípravek, separační přípravek styk s potravinami, separační přípravek plast, separační přípravek vstřikování foukání, separační sprej, sprej na vyjímání z forem, sprej proti přilnavosti, separační sprej styk s potravinami, separační sprej plast, separační sprej vstřikování foukání, separační přípravek bez silikonu, separační přípravek kompozity, separační přípravek slévárny ztracený vosk, separační přípravek dřevo. Separační přípravek bez silikonu v tlakové nádobě. Separační sprej bez silikonu. Dodavatelé separačních přípravků. Výrobci separačních přípravků. Dodavatelé činidel na vyjímání z forem. Výrobci činidel na vyjímání z forem. Činidlo na vyjímání z forem. Separační přípravek vytlačování foukání. Separační přípravek pro styk s potravinami. Separační přípravek polyuretan. Separační přípravek polyuretanová pěna. Separační přípravek polyester. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

 

 

 

   

Výrobek pro zemědělský a potravinářský průmysl

Spadá do přístupu nebo metody HACCP

Analýza rizik, řízení kritických bodů

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategorie NSF: 

Mazivo H1: lze používat v oblasti výroby potravin. Použitelné jako antikorozní prostředek, prostředek proti přilnavosti spojů na zavírání nádrží, jako mazivo na zařízení nacházející se v zónách s možným stykem s potravinami.

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE